Technika

18.12.2011 - test webovky

 

Seřízení karburátoru Walbro

1. Dotáhnout oba šrouby Lo i Hi na doraz (nepřetahovat ať se nevymačkají sedla). Otevřít Lo i Hi šrouby o 1celou otáčku(základní nastavení).

2. Nastartujte motor(možná i s trochou plynu) a prohřejte pomalu na provozní teplotu (cca 200 stupňů, 3 – 5 min).

3. Volnoběžným šroubem(otevření škrtící klapky) nastavte 600-700ot/min na vrtuli(motor musí běžet hladce, nesmí chcípat, volnoběh raději s vyššíma otáčkami, než aby chcípal).

4. Nyní nastavíme přechody. Přidáme plyn a sledujeme co motor dělá. Existují dvě možnosti:

 a) Motor váhá zrychlit. Toto je známka chudé směsi. Hrozí riziko přehřívání a zadření motoru. Motor nesmí váhat s akcelerací. Otevřeme Lo šroub o 1/8 a provedeme novou kontrolu přechodů.

b) Motor zrychluje hladce(někdy i kucká,nikdy nezhasne), ale příliš se třepe. To je známka bohaté směsi. Motor má malý výkon a tvoří se příliš karbonových usazenin, které pak mohou poškodit píst a vložku válce. Zavřeme Lo šroub o 1/8 a provedeme novou kontrolu.

Vysvětlení:  --Lo šroub musí být nastaven tak, aby motor po přidání plynu hladce a svižně zrychloval a příliš se netřepal. Lo se nesmí příliš zavřít, aby nedocházelo k přehřívání motoru. Po ubrání plynu, budou následně otáčky ještě chvilku klesat, ale musí se zastavit na pravidelném chodu motoru. Jestliže stále klesají a motor začíná jít těžce a po přidání plynu motor kucká a těžce se rozbíhá-nikdy nezhasne, je směs bohatá, utahneme o 1/8 Lo. Pak znovu kontrolujeme,ladíme, až jde motor hladce.

-Jestli jde motor po ubrání ve volnoběhu hladce, zkuste přidat plynule plyn(jako v letu) na max. Motor zhasl? Máte již příliš dotaženu volnoběžnou trysku Lo. Povolte ji o 1/8 otáčky. Směs se obohatí. Nastartujte a zkuste znovu. Někdy to dá chvilku práce, ale má to smysl a vyplatí se to. Nezapomeňte, je třeba mít stále teplý motor!!!. Jinak bezpečně váš první let zkončí po prvním zahřátí ve stoupání a následném ubrání plynu nouzákem.Motor zhasne. Řešení je jednoduché, povolte pak Lo o 1/8(max1/4) a normálně odletíte. Jste velmi blízko a snad i v cíli seřízení.Ale ještě pojdte před startem nastavit Maximální otáčky šroubem Hi.

5. Prohřejeme motor, dáme plný plyn a měříme otáčky na vrtuli. Regulací šroubu Hi najdeme maximální otáčky, za nimiž začne motor najednou vadnout. Rychle zpět na maximum(to je max výkon motoru). Z maxima povolte ještě alespoň o 1/8 šroub Hi, otáčky klesnou cca o 150ot/min. Tady jej nechte pracovat. Měl by mít dostatek směsi aby se chladil a mazal. Pamatujte, alespoň o 150 ot. na vrtuli od maxima dolu(při reduktoru 2:1 je to na motoru 300 otáček a to je až dost), to je bezpečný pracovní režim motoru. Teplota motoru při plném výkonu by neměla stoupnout více než nad 220st, ale různí výrobci mohou mít teploty odlišné a požadovaný různý pokles otáček od maxima k pracovnímu režimu jejich motoru!!!

Nyní provedte kontrolu přechodů a doladte znovu Lo šroubem. Pak opět nastavte max otáčky minus 150ot. na vrtuli. Nyní opět kontrola přechodů.Vše by mělo být již OK.

Provedte krátký 10min testovací let, se stoupáním, chodem motoru na volnoběh po zahřátí a kontrolou teploty a výkonu motoru. Jestli vám motor ztrácí výkon, okamžitě přejděte do zvýšených volnoběžných otáček(motor si uleví a ochladí se směsí). Přistaňte, zkontrolujte, zda vám nemodrá výfukové koleno.Důvod poklesu výkonu je jediný, chudá směs a tím vysoká teplota. Povolte Hi šroub o 1/8. Zkontrolujte a doladte přechody a jděte na druhý test. let.

Mějte na paměti, že maximálním výkonem na motoru, jej spolehlivě zničíte!!!

Vždy povolte dostatečně šroub Hi od maximálních otáček. Motor se tak chladí a maže dostatkem směsi.

Vždy se řiďte doporučeným nastavením od výrobce vašeho stroje.

 Správně nastavit lze jen čistý karburátor, s čistým vzduchovým filtrem a dobrými membránami. Zapalování bývá elektronické bezúdržbové, ale pozor na svíčku. Také pozor na těsnění (karburátor, výfuk, hlava, skříň….).

Nutná je také správná směs benzínu a oleje.

Walbro 32 má obecně problémy s tvorbou směsi ve středních otáčkách. Směs bývá bohatší, motor se více třepe. Nicméně citlivým nastavením se to dá minimalizovat. Změna atmosférického tlaku, mění i směs připravovanou karburátorem. V létě budete směs ochuzovat(jinak poběží těžce,v „taroku“, za vlhkého a chladného počasí(hlavně na podzim) budete směs obohacovat(jinak budete ztrácet výkon a začne vám modrat výfuk).

Nezapomeňte při honbě za výkonem na to, ať motor zbytečně neuhřejete a nezadřete na chudou směs!!!

Pevné nervy a lehkou ruku při ladění Vám přeje Pepa.