Kontakty

Letecký spolek Hory, o.s.                  IČO: 22865012 , Adresa: Nové Sedlo, Masarykova 503
  Účel a cíle LSH

1.      Zachovat místní vzletovou a přistávací plochu Hory a znovu ji zařadit do seznamu neveřejných sportovních letišť v rámci ČR a dále sdružovat zájemce o rekreační a sportovní létání a modelářství a hájit a prosazovat jejich zájmy. Rekreačním a sportovním létáním je míněno létání letadel za účelem rekreace, vzdělávání, sportu, výcviku pilotů a individuální osobní dopravy jejich uživatelů. Modelářstvím se rozumí létání s modely letadel.

2.      Vytvářet podmínky pro sportovní a rekreační létání svých členů.
3.      Propagovat a popularizovat rekreační a sportovní létání.
4.      Zasazuje se o udržení leteckého provozu na místní ploše.
5.      Aktivně se podílet na rozvoji technických, sportovních a morálních kvalit mladé generace.
 
e-mail: lsh@websnadno.cz
Předseda: ing. Karel Kaštánek, mob. tel.777915941
Místopředseda: Pavel Strejček, mob. tel. 602623536
Jednatel: Miroslav Petrásek, mob. tel. 724606892
 
 
číslo účtu Leteckého spolku Hory
 
Fio banka  č.2201154654/2010
 

1.